מיסוכים

מיסוך במהלך תהליכי ציפוי עוסק ביצירת אטם הדוק למניעת דליפה עם מכסים, תקעים, סרטים עמידים בפני כימיקלים, לשימור על הברגות, קדחים מדויקים (הציפוי באיזורים הללו עלול להקטין מידות) ושמירה על מגע חשמלי. תהליך המיסוך מבוצע לפי דרישת הלקוח ובהתאמה לשרטוט שאנו מקבלים.