פולש מכני / מראה:

ליטוש מכני הוא החלקה של משטח באמצעות כלים מכניים וחומרים שוחקים, מתבצע בשלבים עם חומרים שוחקים עדינים יותר ויותר עד להשגת החלקות הרצויה ליטוש מכני נעשה כדי לשפר את מצב פני השטח של מוצר למטרות דקורטיביות או פונקציונליות - או שניהם.